menu

Gizlilik Sözleşmesi

DEMOKRAT.COM  GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

Demokrat.com  Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), 

BIG TIME PICTURES FİLM SAN.VE MEDYA HİZ. LTD. ŞTİ (Bundan sonra kısaca “Demokrat” olarak anılacaktır.) ile

Demokrat’a ait olan http://www.demokrat.com’a (Bundan sonra kısaca "Demokrat.com" olarak anılacaktır) üye olan ya da Demokrat.com’u ziyaret eden internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1. Kullanıcı, demokrat.com’a üye olarak ve/veya demokrat.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiştir.Demokrat.com, üyelerine  haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal medya platformudur.

2. Kullanıcı, demokrat.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, demokrat tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna, ahlâk kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun davranmayı taahhüt etmiştir. Kullanıcının bu durumlara aykırı davranmasından oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan Kullanıcı sorumludur. Ayrıca Demokrat, kullanıcıların IP bilgilerini bu nedenle saklı tutma hakkına sahiptir.

3. Kullanıcı’nın demokrat.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için ana sayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “İçerik Ekle”ye tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ya da Twitter hesabı ile giriş yaparak demokrat.com’a üye olması gerekmektedir. Ayrıca  içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emojiler ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak işlemlerinden ise üyelik hesabı açmaya gerek duymadan kullanıcı yararlanabilir. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir bilgi ve veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almadan herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak, provokasyona neden olacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

4. Kullanıcı, demokrat.com’un dilediği zaman tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda demokrat.com’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

5. Kullanıcı, demokrat.com’a Facebook hesabı ile üye olmakla, Demokrat’ın Facebook profilinde yer alan ve Facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere demokrat.com’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin Demokrat tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.

6. Demokrat.com'da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz, reklam ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra Demokrat tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.

7. Demokrat.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, demokrat.com’a kullanıcılar tarafından girileceği gibi demokrat.com editörleri tarafından da girilebilecek ve/veya editörler tarafından gerekli görülürse kullanıcının girdiği içerikler düzenlenebileceklerdir. Demokrat.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdırlar. Kullanıcı tarafından demokrat.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Demokrat.com herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda, içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme ve engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden demokrat.com ve demokrat hiçbir şekilde sorumlu değildir. Demokrat, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Demokrat’tan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

8. demokrat, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı, mesajı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

9. demokrat.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, demokrat.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, demokrat.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz. demokrat.com'da yayınlanan hiçbir içerik üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

10. Kullanıcı, demokrat.com'a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

11. Kullanıcı, demokrat tarafından talep edilmeden ve/veya demokrat’tan yazılı onay almadan ve/veya demokrat ile herhangi bir anlaşma yapmadan demokrat.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. Demokrat.com bu durumda kullanıcıya karşı tazminat hakkını saklı tutar. demokrat.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen demokrat.com ile iletişim kurunuz. demokrat, demokrat.com’un belli alanlarını veya kategorilerini, demokrat.com’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.

12. demokrat.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erdikten sonra dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludurlar.

13. Üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal demokrat ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

14. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin demokrat.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucularına zarar verecek veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz. Yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve demokrat ile demokrat.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; demokrat tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

15. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere demokrat.com’da yer alan tüm içerikler ile demokrat markası ve demokrat.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları demokrat’a aittir. Bu sebeple; söz konusu içerikler demokrat.com’dan izin alınmadan hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; demokrat tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

16. demokrat.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması demokrat’ın yazılı izni olmadıkça mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

17. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı demokrat.com’un ve Demokrat’ın uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

18. Demokrat, demokrat.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı demokrat’ın sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple demokrat’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

19. Demokrat, demokrat.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya demokrat.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Hosting yayınından demokrat.com sorumlu değildir.

20. Kullanıcı’nın demokrat’a verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi), bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak demokrat’a verdiği veya demokrat’ın erişimine onay verdiği bilgilerdir. demokrat, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler kullanıcı tarafından silinse dahi saklayabilir. Demokrat IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

Kullanıcı, demokrat.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak şartıyla demokrat tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

21. demokrat, resmi kurumlardan usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili kurumlara iletecektir.

22. Kullanıcı, demokrat.com’u ziyaret ettiği süre boyunca demokrat, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

23. demokrat, zaman zaman demokrat.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları demokrat’ın kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak demokrat’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

24. Kullanıcı, demokrat.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa demokrat.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir.

25. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

26. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, demokrat’ın defter ve kayıtları ile bilgisayar/sistem kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

27. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın demokrat.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile demokrat’ın bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın demokrat.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini demokrat’a yazılı olarak bildirecektir. Tarafların adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır.

 28. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

29. Bu Sözleşme, demokrat.com’a yeni özellikler eklendikçe veya demokrat.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın demokrat.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 14 Şubat 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Üyelik sözleşmesiyle veya demokrat.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

Adres:  Murat Reis Mah. Selamet Sok. No: 9 Altunizade ÜSKÜDAR / İSTANBUL
E-posta: iletisim@demokrat.com

Tebligat Adresleri Kullanıcı'nın demokrat.com'a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle demokrat.com'un kullanıcı'nın kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın demokrat.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı'ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
BIG TIME PICTURE FİLM SAN. VE MEDYA HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.